• Công ty diệt mối tận gốc trần anh vinh dự nhận cúp vàng

    10:43 am, Ngày 12/11/2015

    Mới đây công ty cổ phần đầu tư trần anh vinh dự nhận cúp vàng trong lĩnh vực diệt mối, diệt côn trùng trong chương trình truyền thông " Doanh nhân sáng tạo - sản phẩm - dịch vụ uy tín - chất lượng 2015" được trực tiếp trên HTV1.